+-Collect Circulair
+-Kan ik materialen online plaatsen voor hergebruik met de app?

Ja, u kunt materialen gemakkelijk online plaatsen voor primair hergebruik op marktplaatsen zoals Insert of WooCommerce pagina's.


+-Is de Fuse Circulair app gekoppeld aan andere platforms of tools?
Ja, de app is gekoppeld aan Madaster, waardoor u een materialenpaspoort kunt genereren. Bovendien kunnen materialen geautomatiseerd worden uitgewisseld met marktplaatsen voor hergebruik.
+-Hoe draagt de Fuse Circulair app bij aan een circulaire economie?
Door materialen te inventariseren en maakt de app hergebruik mogelijk. De app draagt bij aan het minimaliseren van afval en het efficiënter benutten van materialen en grondstoffen in de bouwsector.
+-Is het mogelijk om materiaalgegevens te importeren vanuit ArcGis?
Ja, de circulaire opname app biedt de mogelijkheid om materiaalgegevens te importeren vanuit ArcGis. Hierdoor kunt u bestaande materiaalinformatie, bijvoorbeeld van de buitenruimte, naadloos integreren en gebruiken binnen de app.
+-Werkt de app voor de openbare ruimte?
Ja, de app werkt ook voor de openbare ruimte. Grondstoffen en elementen uit de openbare ruimte worden door de app ingedeeld volgens de RAW-systematiek. Bovendien kan informatie vanuit ArcGis worden geïmporteerd.
+-Welke indeling gebruikt de app voor bouwkundige materiaalinventarisaties?
De app is gebaseerd op de Stabu2 hoofdstukindeling voor bouwkundige elementen en compatibel met de NL-SfB codering.
+-Hoe berekent de software de CO2 voetafdruk?

Aan elk geinventariseerd materiaal wordt een CO2 waarde gekoppeld. De gebruikte CO2 waarden zijn afkomstig uit openbaar beschikbare bronnen. Uiteraard wordt per materiaal een bronverwijzing gegeven.


+-Collect Asbestinventarisatie
+-Kan ik de app offline gebruiken?

Ja, de app werkt ook zonder internetverbinding. Dit is handig wanneer u bijvoorbeeld in een kelder of een gebied met slechte connectiviteit werkt. Je gegevens worden opgeslagen en synchroniseren zodra je weer verbinding hebt.


+-Ondersteunt de app meerdere gebouwen of adressen op één locatie?

Ja, de app kan goed overweg met gebouwcomplexen met meerdere adressen of meerdere gebouwen op één locatie. Je kunt de verschillende toepassingen en inventarisaties eenvoudig organiseren en beheren.


+-Is er een limiet aan het aantal inventarisaties dat ik met de app kan uitvoeren?

Nee, er is geen beperking op het aantal inventarisaties dat je met de app kunt uitvoeren. Je kunt zoveel inventarisaties maken als nodig is, en de app helpt je bij het organiseren en beheren van al je gegevens.


+-Mijn laboratorium is niet genoemd, kan ik de app gebruiken?

Ja, een belangrijk uitgangspunt bij Fuse zijn verbindingen met derden. Laboratoriumkoppelingen die er nog niet zijn, worden door ons aangemaakt.


+-Ondersteunt de tekenfunctionaliteit meerdere verdiepingen per gebouw?

Ja, met de app kun je verschillende tekeningen per gebouw gebruiken. Wel zo handig bij grotere gebouwen en meerdere verdiepingen.


+-Ik had nog niet eerder van de Fuse app voor asbestinventarisaties gehoord. Hoe kan dat?

De eerste versie van de app is in 2012 gebouwd om grote aantallen (>10k) transformatorhuisjes te inventariseren. Daarna is de functionaliteit alleen maar uitgebreid en zijn ook ingewikkelde en grote inventarisaties perfect uit te voeren met de app. Zo zijn het oude Dijkzigt ziekenhuis (70.000 m2 bvo) en de Tweede Kamer met de app geïnventariseerd.


+-Kan ik zelf bepalen hoe mijn rapportage eruit komt te zien?

Ja, bij Fuse bepaalt het inventarisatiebureau hoe de rapportage eruit komt te zien. Wij automatiseren jouw rapportage in Word.


+-Wat is het uitvoerformaat van de rapportages?

Rapportages worden gegenereerd in Word en als PDF-bestand. De rapportage kan met de kantoormodule die bij de app hoort, gedeeld worden met de opdrachtgever en eventuele derden.


+-Hoeveel monsters kan je per bron registreren?

Of je nu één of meerdere monsters wilt registreren per bron; het aantal monsters per bron is niet aan een maximum gebonden.


+-Kan je ook losse monsters registeren?

Ja, je kunt ook losse monsters - zoals kleefmonsters - registreren.


+-Collect Chroom-6
+-Kan ik de app offline gebruiken?

Ja, de app werkt ook zonder internetverbinding. Dit is handig wanneer je bijvoorbeeld in een kelder of een gebied met een slechte verbinding werkt. Je gegevens worden opgeslagen en synchroniseren zodra je weer verbonden bent.


+-Ondersteunt de app meerdere gebouwen of adressen op één locatie?

Ja, de app kan goed overweg met gebouwcomplexen met meerdere adressen of meerdere gebouwen op één locatie. Je kunt de verschillende toepassingen en inventarisaties eenvoudig organiseren en beheren.


+-Is er een limiet aan het aantal inventarisaties dat ik met de app kan uitvoeren?

Nee, er is geen beperking op het aantal onderzoeken dat je met de app kunt uitvoeren. Je kunt zoveel onderzoeken uitvoeren als nodig is, en de app helpt je bij het organiseren en beheren van al je gegevens.


+-Kan ik ook andere zware metalen onderzoeken met de app?

Ja, ook andere zware metalen kun je eenvoudig onderzoeken en registreren met de app. Waarbij chroom 6 en de overige zware metalen in één document worden gerapporteerd.
+-Kan ik zelf bepalen hoe mijn rapportage eruit komt te zien?

Ja, bij Fuse bepaalt het onderzoeksbureau hoe de rapportage eruit komt te zien. Wij automatiseren jouw rapportage in Word.


+-Wat is het uitvoerformaat van de rapportages?

Rapportages worden gegenereerd in Word en als pdf bestand. De rapportage kan met de kantoormodule die bij de app hoort, gedeeld worden met de opdrachtgever en eventuele derden.


+-Collect Bouwkundig
+-Kan ik adresbestanden inlezen?

Ja, bij de voorbereiding van de opname kunt u eenvoudig een groot aantal adressen inlezen in het opnameproject vanuit een Excel bestand. Neem voor andere import mogelijkheden contact op met Fuse Solutions.


+-Wat is de kwaliteit van de foto's?
De foto’s worden in hoge HD+ kwaliteit gemaakt (specificaties van uw tablet zijn van belang). De foto’s worden door Fuse automatisch geformatteerd in een hoge kwaliteit vast formaat zodat ze geschikt zijn voor de automatische rapportages.
+-Kan ik verschillende opnames uitvoeren?
Ja, Met Fuse Bouwkundig kunt u alle soorten bouwkundige opnames uitvoeren. Veel gebruikte opnames soorten zijn vooropnames, tussenopname en eindopname.
+-Hoe gaat Fuse om met de privacy gegevens (AVG) van de bewoner of eigenaar?
Alle gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving en op een veilige manier uitgewisseld met kantoor. Onze gegevensopslag en verbindingen voldoen aan alle eisen met betrekking tot de AVG. De bewoner of eigenaar kan vooraf aan de opname zijn goedkeuring direct vastleggen en ondertekenen op de tablet van de inspecteur.
+-Kunnen de weersomstandigheden vastgelegd worden in de app?
Ja, per opname kunnen de weersomstandigheden vastgelegd worden in de Fuse Bouwkundige opname app.
+-Kunnen we met meerdere inspecteurs aan hetzelfde project werken?
Ja, in Fuse Bouwkundig kunt u gemakkelijk met meerdere inspecteurs tegelijk in hetzelfde project werken. In de Fuse app ziet iedere inspecteur precies de status van elke opname op elk adres.
+-Kan ik het opname project achteraf op kantoor aanpassen of gebreken toevoegen?
Ja, nadat de opname is uitgewisseld met kantoor kunt u op kantoor ook nog nabewerkingen (waaronder het toevoegen van gebreken) uitvoeren.
+-Kan ik de rapportage direct aan de bewoner of eigenaar aanbieden?
De rapportage kan via de kantoormodule van Fuse Bouwkundig direct worden gegenereerd in PDF formaat. De rapportage kan daarna via email worden aangeboden aan de bewoner/ eigenaar. Fuse Solutions ontwikkeld nog een bewonersportaal waarin de bewoner of eigenaar in de toekomst zelfstandig het rapport kan downloaden.
+-Kan ik met Fuse Bouwkundig meerdere rapportages tegelijk genereren?
Ja, Met de Fuse kantoormodule kunt u per adres, per een aantal geselecteerde adressen of alle adressen in 1 keer een rapportage in PDF formaat genereren.