Inzicht en analyse


De enorme hoeveelheid gegevens die u met Fuse uit uw project (of meerdere projecten) verzamelt is een goudmijn voor de sturing van uw organisatie. Ondersteund met dashboarding, zodat het een fluitje van een cent wordt om relevante rapportages te maken. Met uitgebreide financiële kengetallen over productiviteit, declarabiliteit, gerealiseerde tarieven, omzetrapportages, kostenoverzichten, enzovoorts. Plus natuurlijk de bij onze klanten zeer populaire functie om projectmaandstaten te genereren met de stand van het onderhanden werk en werkvoorraad.

Wat is uitgevoerd, wat moet nog gebeuren?


Hoe zit het met de belasting van de medewerkers en teams, per maand, per medewerker, per project, per organisatieonderdeel of voor het totale personeelsbestand? Fuse geeft u grip op uw organisatie, voor management van microniveau tot helikopterblik.

Meer oplossingen van Fuse Project©