Gegevens-verzameling


Het verzamelen en integreren van data uit de meest onvermoede bronnen is misschien wel het meest onderscheidende voordeel van onze projectsoftware. Het heet niet voor niets Fuse (samenvoegen/mengen). U kunt het systeem voeden door gegevens uit te wisselen met specialistische applicaties als Terra Index, LAVS, ArcGIS, Move3, Geolantis, Eurofins e.d.. Maar Fuse kan ook lezen en schrijven met het MS Office-pakket en financiële en boekhoudsoftware, zoals Afas, SnelStart, Twinfield en Exact.

Daarnaast heeft Fuse apps waarmee uw medewerkers in het veld handmatig meet- en andere gegevens kunnen invullen met behulp van maatwerkformulieren, toegesneden op uw business.


Deze gegevens kunt u vervolgens weer exporteren naar de vakgerichte applicaties. Voor de goede orde: 95% van deze integratie gebeurt met bestaande modules. Wij snijden de bestaande tools binnen Fuse relatief eenvoudig toe op uw specifieke behoefte.

Meer oplossingen van Fuse Project©