RAAP
archeologie

Calculatie, facturatie en registratie

Bureau RAAP


RAAP is Nederlands’ grootste onderzoeks- en adviesbureau voor archeologie en cultuurhistorie. Het bureau voert onderzoek uit, brengt bodemstructuren in kaart, ondersteunt bij opsporing van historische explosieven en adviseert over beheer van cultureel erfgoed onder én boven de grond. Raap werkt vanuit 4 regionale vestigingen in Nederland en een vestiging in België.

Van calculatie tot facturatie plus registratie voor archeologen


Veel van de opdrachten van RAAP Archeologisch Adviesbureau brengen intensief veldwerk met zich mee, waarbij met name bij belangrijke archeologische vondsten een zeer nauwkeurige registratie van de vondsten in hun omgeving cruciaal is. Van sierlijke bronzen gesp tot onooglijk kleine potscherf… alles moet heel precies worden vastgelegd. Dit is zeer arbeidsintensief. RAAP gebruikt de basismodule van Fuse voor het primaire proces: van calculatie tot facturatie en rapportage naar de klant. Het volledige projectmanagement van RAAP wordt uitgevoerd vanuit Fuse. Daarnaast hebben we Fuse opgetuigd met diverse ingenieuze aanvullende modules, die specifiek zijn voor de archeologische taken van RAAP. De medewerkers van RAAP gebruiken Fuse voor een nauwkeurige tijdregistratie van hun werkzaamheden waardoor ze hun projecten optimaal kunnen beheersen en veel informatie hebben om de offertes voor nieuwe projecten te kunnen onderbouwen. Daarnaast maakt RAAP veel gebruik van de features die Fuse biedt voor het opstellen van documenten en templates en het registreren van emails ten behoeve van haar projecten.

Alfred Ankum, Financieel directeur RAAP

“Het grote voordeel van Fuse is dat je het programma volledig kunt inrichten naar je eigen behoeften”