Quadraat project-
management

Planning en berekening

Organisatie Quadraat


Quadraat Projectmanagement werkt als projectmanagement-organisatie aan de toekomst van Nederland. En wel door deskundigheid toe te voegen aan projecten op het gebied van onder meer infrastructuur, gebieds- en stadsontwikkeling, nieuwbouw en duurzaamheid. De organisatie gebruikt Fuse Project voor de optimale inzet van de projectmanagers, inclusief urenregistratie, kostencalculatie, provisieberekeningen en capaciteitsplanning.

Capaciteitsplanning en provisieberekening


Het efficiënt aansturen van een projectmanagementorganisatie is niet eenvoudig. Zeker niet wanneer je - zoals Quadraat - enige tientallen professionals aan het werk hebt. Projectmanagers die min of meer autonoom werken bij bedrijven, gemeenten en andere overheidsinstellingen in heel Nederland. De projectmanagers ontvangen naast een vaste beloningscomponent ook provisie, gebaseerd op de facturabele uren. Fuse berekent elke maand op basis van de geregistreerde en gefactureerde uren en de afgesproken tarieven welke provisie verschuldigd is. En genereert meteen rapportages waarin de medewerker zélf kan zien dat alles conform afspraak is geregeld.

Bram Quaak, partner Quadraat

“Fuse Project maakt relatief complexe berekeningen voor een snelle, correcte beloning van onze collega’s. Bovendien: door een koppeling met ons boekhoudprogramma stroomt de input voor de financiële administratie vanzelf binnen. De foutkans bij facturatie en loonbetalingen is nagenoeg nul, zodat dát onderdeel van ons werk in ieder geval min of meer vanzelf gaat.”