Hoogveld
sondering

Gegevensbeheer

Hoogveld Geonius


Hoogveld Geonius is een sondeerbedrijf. Of liever: een adviesbureau voor bodemonderzoek en funderingstechniek dat werkt voor aannemers, overheden, ingenieursbureaus, particulieren en bedrijven. De veldwerkers van Hoogveld verzamelen uiteenlopende gegevens over de bodem en leggen deze vast in het krachtige 3D mapping systeem Geolantis.

Gegevensbeheer met koppeling Geolantis


Fuse Project maakt het mogelijk om de hoogwaardige technische informatie uit Geolantis te importeren voor gebruik in projectmanagement en -rapportage. Sterker… Fuse gaat in dialoog met Geolantis door aan het begin van het project alle bekende relevante informatie rond de opdracht - zoals projectnaam, locatie en de uit te voeren sonderingen - naar Geolantis te zenden. Vervolgens worden de bij de boringen vergaarde gegevens weer teruggevoerd naar Fuse en dus naar de projectadministratie. Deze manier van werken bespaart veel tijd en voorkomt fouten.

Ferry Hoogveld, directeur Hoogveld

“Onze klanten nemen grote beslissingen op basis van onze bodemonderzoeken. Wij leggen als het ware de cijfermatige fundering onder de fundering. Kwaliteit betekent in ons vak dan ook heel precies de opdracht uitvoeren en de resultaten nauwkeurig vastleggen en rapporteren. Fuse is daarom een onmisbare pijler onder onze dienstverlening.”