BOOT
ingenieurs

Monitoring

Bureau BOOT


BOOT organiserend ingenieursbureau levert integrale advies- en managementdiensten voor projecten ter verbetering van zowel de stedelijke omgeving als landelijke gebieden. Bouw, mobiliteit, water, milieu, veiligheid, sport, recreatie... Boot levert de ondersteuning die de opdrachtgever nodig heeft.

Stand onderhanden werk monitoring


Bij BOOT staan de projecten, relaties, planning, e-mail registratie en documenten allemaal in Fuse waardoor informatie snel inzichtelijk is. Fuse koppelt verschillende bestanden en pakketten, waaronder AFAS en diverse veldwerk-apps. Bovendien hebben we in Fuse een module ontwikkeld die van honderden projecten continu de actuele stand van het onderhanden werk bijhoudt. Belangrijke sturingsinformatie omdat het management daarmee precies kan zien wat de actuele financiële positie is. Welk werk gedaan is maar nog niet gefactureerd, en welk reeds gefactureerd werk nog niet uitgevoerd is. Deze informatie is desgewenst uit te splitsen per projectmanager, per project en per opdrachtgever, zodat het management heel nauwkeurig kan sturen om eventuele lacunes aan te vullen.

Jaco Poppe, commercieel manager BOOT

“Fuse is een prachtig pakket dat zich binnen BOOT al meer dan 10 jaar bewezen heeft. Onze organisatie met meer dan 130 medewerkers draait stabiel op Fuse. Fuse ondersteunt zowel het veldwerk als het management. Zo werken wij prettig en efficiënt aan een toekomstbestendige leefomgeving!”