Bomenwacht
Nederland

Dashboarding en informatie

Bomenwacht


De Bomenwacht ondersteunt gemeenten en andere bomenbeheerders met onderzoek en advies op het gebied van onderhoud, ruimtelijke ontwikkeling, ziekten & plagen, boombescherming en calamiteiten & klachten. Een belangrijk onderdeel hiervan is de inventarisatie: het in kaart brengen van het bomenbestand inclusief informatie over de waarde en de gezondheidstoestand van individuele exemplaren.

Dashboarding en managementinformatie voor boombeheer


Voor de planning van het onderhoud van alle bomen in beheer bestaat een speciaal ‘bomendashboard’. Hierin kan de beheerder alle bomen op het eigen terrein in kaart brengen inclusief de relevante informatie per boom, straat, wijk of perceel. Fuse Projects heeft speciaal voor de Bomenwacht een maatwerkmodule ontwikkeld waarmee de gegevens uit dit dashboard direct toe te passen zijn in het projectmanagement van de Bomenwacht. Dit vergemakkelijkt het gebruik van boombeheer-informatie in rapportages en presentaties. Zeker voor beheerorganisaties die verantwoording moeten afleggen -bijvoorbeeld aan een politiek bestuur - is dit een waardevolle toepassing.

Gerbrand van de Weerd, directeur Bomenwacht

“Hier komt nog een review van deze opdrachtgever over zijn ervaringen met Fuse, van ongeveer deze lengte”