Van lineair
​​​​​​​
naar circulair

Met Fuse Collect

Fuse Circulair, dé oplossing voor het automatiseren van uw materiaalinventarisaties


En de tool om je gebouwpaspoort te genereren. Inclusief CO2 impact van de materialen. Of plaats met Fuse Circulair materialen online voor primair hergebruik. Samen werken we aan een maatschappij zonder afval!

Inspectie proces

Dé app voor het uitvoeren
van circulaire inventarisaties


Voorbereiding

Bereid de inventarisatie voor op
kantoor in de Fuse kantoormodule.
Gebruik de kantoormodule om adressen
en locaties al in te vullen of alvast een
​​​​​​​aantal materialen vanaf tekening te inventariseren.

Inventarisatie

Voer in het veld op een Android
tablet de inventarisatie uit. Tijdens de inventarisatie is het niet noodzakelijk
om een internet verbinding te hebben.

Rapportage

Nadat de opname is uitgevoerd
kunnen diverse rapportages en
overzichten inzicht geven in de
materiaal- en grondstof stromen
​​​​​​​in het geïnventariseerde object. Inclusief de CO2 voetafdruk van de materialen.

Traceren en inzetten

Materialen kunnen geautomatiseerd
worden uitgewisseld met een
marktplaats (bijvoorbeeld Insert of WooCommerce), voor hergebruik en
inzet elders. Fuse is gekoppeld met
Madaster waardoor materialen ook
voor de lange termijn geregistreerd
​​​​​​​worden en behouden blijven!

Hoe kunt u materialen hoogwaardig opnieuw inzetten?


Sloopmaterialen worden steeds vaker hergebruikt. Door het in kaart brengen van alle herbruikbare materialen kunnen gebouwen en objecten die gesloopt worden omgeturnd worden tot depots die materialen bevatten. Om inzicht te krijgen in welke materialen nu en in de toekomst hergebruikt kunnen worden, moeten we gebouwen, of ze nu gesloopt moeten worden of niet, meer zien als een materiaaldepot met een enorme hoeveelheid opnieuw te gebruiken materialen.

Voor het proces van informatie verzamelen waarmee u concreet handen en voeten geeft aan een nieuw leven van uw materialen, kunt u gebruik maken van de Fuse Circulair app.


Na de inventarisatie kunt u bijvoorbeeld met het Utrechtse R-model aangeven welke materialen op welke wijze hergebruikt kunnen worden. Vervolgens kunt u aantonen hoe circulair een gebouw gedemonteerd of verplaatst wordt. Door materialen te inventariseren krijgen ze waarde en door slimme koppelingen gaan materialen niet verloren maar komen opnieuw in de bouwketen terecht, soms zonder voorbewerking, vaker na bewerking. Hoe dan ook, inventariseren is de sleutel om te weten wat aanwezig is en de Fuse Collect Circulair app neemt je het werk uit handen!

Onze software communiceert!


Heeft u interesse in tijdsbesparende opname rapportages?

Functionaliteiten van de circulaire opname app:


  • Snelle en eenvoudige manier voor vastleggen van materialen
  • Gebaseerd op Stabu2 en NL/SfB voor bouwkundige elementen
  • Gebaseerd op de RAW systematiek voor de openbare ruimte
  • Berekening CO2 voetafdruk van de opgenomen materialen
  • Rapporteren van de materialen (Excel & PDF )
  • Exporteren van materialen naar de Insert Marktplaats
  • Exporteren van materialen naar WooCommerce webshops
  • Exporteren van materialen/grondstoffen naar Madaster
  • Importeren van materiaalgegevens vanuit ArcGis​​​​​​​​​​​​​​

Onze service

Waarom u kiest voor Fuse Solutions

Duurzaam en persoonlijk


Wij zetten in op een langdurige en plezierige relatie waarin we houden van korte lijnen en direct contact. Door onze inhoudelijke kennis kunnen wij met u meedenken in de uitdagingen waar u voor staat. Wij zijn pas tevreden als u dat ook bent!

Slimme oplossingen


Wij verzorgen slimme softwareoplossingen. Het doel van Fuse Solutions is het maximaliseren van de productiviteit van uw organisatie, kosten beheersbaar maken en uw werkprocessen intelligent en efficiënt te automatiseren.

The way forward


Onze oplossingen zijn praktisch en flexibel. Wij bewegen mee met de wensen van onze klanten. Met Fuse Solutions werkt u samen met een partner die in een snel veranderende wereld oplossingen levert voor een groene, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving.

Opdrachtgevers over Fuse

Recensie

Een prettige en efficiënte tool om mee te werken


“De circulaire opname app helpt ons om de bestaande bebouwing op een efficiënte manier te inventariseren. Met de inventarisatie geven wij onze opdrachtgevers inzicht in de materialen die aanwezig zijn in de gebouwen en maken we circulaire mogelijkheden zichtbaar. De app is gebruiksvriendelijk en geeft de mogelijkheden om materialen op verschillende detail niveaus te inventariseren. Door de mogelijkheid om de app projectmatig te ontwikkelen kunnen we snel aansluiten bij de vraag van onze klanten. Het is hierdoor een innovatieve app die naadloos integreert met het Fuse systeem. Door de combinatie van de korte lijnen met Fuse Solutions en de inventieve opnameapp maakt dat het een prettige en efficiënte tool is om mee te werken.”


Bert Hol, projectleider BOOT

Veelgestelde vragen op een rij.

Op al uw vragen een passend antwoord.

+-Kan ik materialen online plaatsen voor hergebruik met de app?

Ja, u kunt materialen gemakkelijk online plaatsen voor primair hergebruik op marktplaatsen zoals Insert of WooCommerce pagina's.


+-Is de Fuse Circulair app gekoppeld aan andere platforms of tools?
Ja, de app is gekoppeld aan Madaster, waardoor u een materialenpaspoort kunt genereren. Bovendien kunnen materialen geautomatiseerd worden uitgewisseld met marktplaatsen voor hergebruik.
+-Hoe draagt de Fuse Circulair app bij aan een circulaire economie?
Door materialen te inventariseren en maakt de app hergebruik mogelijk. De app draagt bij aan het minimaliseren van afval en het efficiënter benutten van materialen en grondstoffen in de bouwsector.
+-Is het mogelijk om materiaalgegevens te importeren vanuit ArcGis?
Ja, de circulaire opname app biedt de mogelijkheid om materiaalgegevens te importeren vanuit ArcGis. Hierdoor kunt u bestaande materiaalinformatie, bijvoorbeeld van de buitenruimte, naadloos integreren en gebruiken binnen de app.
+-Werkt de app voor de openbare ruimte?
Ja, de app werkt ook voor de openbare ruimte. Grondstoffen en elementen uit de openbare ruimte worden door de app ingedeeld volgens de RAW-systematiek. Bovendien kan informatie vanuit ArcGis worden geïmporteerd.
+-Welke indeling gebruikt de app voor bouwkundige materiaalinventarisaties?
De app is gebaseerd op de Stabu2 hoofdstukindeling voor bouwkundige elementen en compatibel met de NL-SfB codering.
+-Hoe berekent de software de CO2 voetafdruk?

Aan elk geinventariseerd materiaal wordt een CO2 waarde gekoppeld. De gebruikte CO2 waarden zijn afkomstig uit openbaar beschikbare bronnen. Uiteraard wordt per materiaal een bronverwijzing gegeven.


Start vandaag nog met
Fuse Circulair!


Fuse bruist van ideëen om de circulair inventarisaties voor u te gaan vereenvoudigen. Met gloednieuwe inzichten en praktische indelingen genereren wij een enorme tijdsbesparing voor u, en uw omgeving! Gaat u de uitdaging met ons aan?

Zij gingen u voor