Asbest
​​​​​​​
inventarisatie

Met Fuse Collect

Slim geautomatiseerd uitvoeren van asbestinventarisaties


Het uitvoeren van zo'n inventarisatie moet nauwkeurig en volgens de geldende normen gebeuren. De inventarisatie is een belangrijke bouwsteen om veilig en goed om te gaan met asbest. En om daarmee te werken aan een veilige woon- en werkomgeving. Door te werken met een slimme app focust de DIA volledig op het traceren van asbest toepassingen. De app begeleidt het inventarisatieproces en beschikt zelfs over tekenfunctionaliteit!

Asbestinventarisatie

Dé slimme oplossing voor automatisering
van uw asbestinventarisaties


Voorbereiding

Bereid de asbestinventarisatie
eenvoudig voor in de Fuse kantoor-
module. Verwerking van de deskresearch gebeurt vooraf. Waarna de gegevens gebruikt worden door de DIA in het
veld en in de rapportage. Gegevens
één keer vastleggen en vaker
​​​​​​​gebruiken, wel zo slim.

Digitale
inventarisatie

Bouwwerken en objecten inventariseren
en volledig digitaal vastleggen. De app loodst de DIA door de inventarisatie. Uiteraard worden foto’s en barcodes gekoppeld. Er kunnen meerdere
monsters per bron worden
geregistreerd. Digitaal tekenen
​​​​​​​maakt de registratie compleet.

Verwerking
​​​​​​​inventarisatie

De software communiceert met het laboratorium over de monsters die
onderweg zijn. De software slaat de resultaten op voor verdere verwerking.
Een SMA-rt indeling wordt verkregen
door automatische communicatie
met Ascert.

Rapportage

De software genereert de rapportage inclusief tekeningen. De rapportage
wordt verzonden naar de opdrachtgever
met Fuse Front Office. En door een
​​​​​​​koppeling geregistreerd in het LAVS.

Nauwkeurig en efficiënt uitvoeren van asbest-inventarisaties


De slimme oplossing voor digitaal inventariseren

Het inventariseren van asbest is een proces waarbij veel gegevens worden ingewonnen en uitgewisseld. Het is van groot belang dat de DIA zijn aandacht en energie juist inzet zodat alle toepassingen worden gezien. Daarom is automatisering van de asbestinventarisatie met onze app een slimme oplossing!

Met de Fuse Collect App voor Asbestinventarisatie wordt u in staat gesteld om alle gegevens digitaal in te winnen en om te zetten naar een rapportage.


Alle toepassingen worden in de app geregistreerd, voorzien van foto’s en digitaal ingetekend. Door slimme communicatie met het laboratorium en Ascert is de kans op fouten minimaal en is ook het handwerk geminimaliseerd. Met de plattegronden in de app, tekent u de toepassingen gemakkelijk in. Na analyse kleuren de elementen vanzelf rood of groen (asbestvrij). De software genereert een hoogwaardige rapportage die voldoet aan alle vereisten. Ook neemt de software de communicatie met het LAVS uit handen. De software zorgt dus voor een optimale en slimme verwerking van alle gegevens! En dat is ook niet zo gek omdat de app al sinds 2012 in gebruik is en continue is doorontwikkeld.


.

Gaat u ook
voor de
slimme geautomatiseerde asbest-inventarisaties
met Fuse Collect?

Functionaliteiten van de circulaire opname app:


  • Voorbereiden van de inventarisatie op kantoor incl. verwerking deskresearch
  • Automatisch inlezen van adresbestanden
  • Kan goed overweg met gebouw complexen met meerdere adressen of gebouwen op één locatie
  • Inventarisaties in het veld uitvoeren met een Android app (werkt ook zonder internetverbinding, handig als u in een kelder staat)
  • Tekenfunctionaliteit in de app waarbij toepassingen gekoppeld zijn aan de database, geschikt voor meerdere tekeningen per rapport
  • Communicatie met laboratoria
  • Ascert koppeling voor het verkrijgen van SMA-rt risicoklasse indelingen
  • Automatische digitale rapportage
  • Geautomatiseerde communicatie met het LAVS
  • Meterkastkaarten t.b.v. gebruikers van gebouwen

Onze software communiceert!


Recensie

Ons hele proces in één systeem geborgd


“Onze uitdaging bestond in het fuseren van meerdere rapportagesystemen naar één systeem. Met de software van Fuse en de expertise van de consultants van Fuse Solutions zijn wij daarin geslaagd. Met Fuse hebben wij ons hele proces van offerte tot factuur, inclusief inspectie in één systeem geborgd. Onze medewerkers ervaren de mobiele app als zeer gebruiksvriendelijk. Wat ons vooral aanspreekt in de software van Fuse is dat op vrijwel ieder onderdeel maatwerk mogelijk is. Wij zijn blij te zien dat Fuse Solutions naast het maatwerk ook zorgt voor productverbeteringen op eigen initiatief. De medewerkers van Fuse denken goed mee en zorgen voor heldere communicatie en duidelijke implementatie. Dit maakt Fuse Solutions voor ons een aanbevelingswaardige partner.”


Dhr. Engel Komies, BME Asbest consult B.V.

Veelgestelde vragen op een rij.

Op al uw vragen een passend antwoord.

+-Kan ik de app offline gebruiken?

Ja, de app werkt ook zonder internetverbinding. Dit is handig wanneer u bijvoorbeeld in een kelder of een gebied met slechte connectiviteit werkt. Je gegevens worden opgeslagen en synchroniseren zodra je weer verbinding hebt.


+-Ondersteunt de app meerdere gebouwen of adressen op één locatie?

Ja, de app kan goed overweg met gebouwcomplexen met meerdere adressen of meerdere gebouwen op één locatie. Je kunt de verschillende toepassingen en inventarisaties eenvoudig organiseren en beheren.


+-Is er een limiet aan het aantal inventarisaties dat ik met de app kan uitvoeren?

Nee, er is geen beperking op het aantal inventarisaties dat je met de app kunt uitvoeren. Je kunt zoveel inventarisaties maken als nodig is, en de app helpt je bij het organiseren en beheren van al je gegevens.


+-Mijn laboratorium is niet genoemd, kan ik de app gebruiken?

Ja, een belangrijk uitgangspunt bij Fuse zijn verbindingen met derden. Laboratoriumkoppelingen die er nog niet zijn, worden door ons aangemaakt.


+-Ondersteunt de tekenfunctionaliteit meerdere verdiepingen per gebouw?

Ja, met de app kun je verschillende tekeningen per gebouw gebruiken. Wel zo handig bij grotere gebouwen en meerdere verdiepingen.


+-Ik had nog niet eerder van de Fuse app voor asbestinventarisaties gehoord. Hoe kan dat?

De eerste versie van de app is in 2012 gebouwd om grote aantallen (>10k) transformatorhuisjes te inventariseren. Daarna is de functionaliteit alleen maar uitgebreid en zijn ook ingewikkelde en grote inventarisaties perfect uit te voeren met de app. Zo zijn het oude Dijkzigt ziekenhuis (70.000 m2 bvo) en de Tweede Kamer met de app geïnventariseerd.


+-Kan ik zelf bepalen hoe mijn rapportage eruit komt te zien?

Ja, bij Fuse bepaalt het inventarisatiebureau hoe de rapportage eruit komt te zien. Wij automatiseren jouw rapportage in Word.


+-Wat is het uitvoerformaat van de rapportages?

Rapportages worden gegenereerd in Word en als PDF-bestand. De rapportage kan met de kantoormodule die bij de app hoort, gedeeld worden met de opdrachtgever en eventuele derden.


+-Hoeveel monsters kan je per bron registreren?

Of je nu één of meerdere monsters wilt registreren per bron; het aantal monsters per bron is niet aan een maximum gebonden.


+-Kan je ook losse monsters registeren?

Ja, je kunt ook losse monsters - zoals kleefmonsters - registreren.


Zij gingen u voor