Softwareontwikkeling

U wilt uw ideeën realiseren. U wilt bijvoorbeeld uw werkprocessen slimmer opzetten door verschillende handmatige handelingen te automatiseren. U voorziet dat u hierdoor veel tijd kunt besparen. Ook kunt u hierdoor de foutkans verkleinen. Wij kunnen u ondersteunen bij het zoeken en/of ontwikkelen van passende oplossingen.  Hierbij maken we gebruik van actuele software ontwikkelingsmethodes zoals iteratief ontwikkelen met de Scrum methodiek. En uiteraard op basis van de laatste technologieën. Uw verwachting is leidraad.

Consultancy

Fuse Solutions is  een dienstverlenende organisatie en daarom ook uw partner op het gebied van IT-advies diensten en maatwerk ontwikkeling. We kijken graag samen met u naar de uitdagingen waar u voor staat en de processen die u efficiënter wilt inrichten. Ook in onze dienstverlening werken we slim. We begeleiden u van A tot Z en zien samenwerking als een lange termijn vertrouwensrelatie waarin we uw doelen als uitgangspunt hanteren. Laat ons weten welke vraag u heeft op het gebied van Informatica of Informatisering en werkprocessen. Fuse Solutions helpt u bij het vinden van een juiste oplossing!

Projectaanpak

Wat fijn dat u overweegt om met Fuse Solutions een project te starten. Projecten die door Fuse Solutions worden uitgevoerd plannen we methodisch. Standaard bestaat een project uit 4 fasen:

  1. Informatisering en Analyse
  2. Implementatie
  3. Oplevering
  4. Nazorg en Borging

Informatisering & Analyse (Plan)

We starten door samen met u tot in detail te kijken naar de exacte probleemstelling in uw organisatie. Welke zaken kunnen efficiënter verlopen en hoe kan Fuse Solutions u daarbij helpen?

Na deze fase leveren we een plan van aanpak op waarin we de punten uit de analyse fase hebben beschreven en uitgewerkt naar een oplossing. Samen met u kijken we of alle zaken in voldoende mate zijn geadresseerd en of beschreven oplossingen naar uw tevredenheid zijn. Daarnaast bespreken wij met u een tijdsplanning en verwachtte investering.

Wanneer  we gezamenlijke overeenstemming bereikt hebben over de route die we gaan, kunnen we het project gaan starten.

Implementatie (Do)

Aan de hand van het plan van aanpak, waarin de scope van het project nauwkeurig is uitgewerkt, gaan we aan de slag om de oplossingen te implementeren. Tijdens dit proces zullen we u als klant blijvend betrekken en telkens in kleine onderdelen de oplossing aan u presenteren. U heeft zodoende de mogelijkheid om voortdurend mee te denken en te sturen waar u dat nodig acht. Wijzigingen op het initiële plan van aanpak zullen we separaat vastleggen.

Onderdeel van de implementatie is het trainen van de gebruikers van de oplossingen. Afhankelijk van de situatie zullen we voor verschillende groepen/ rollen, verschillende trainingen verzorgen. U kunt ook kiezen voor het zogenaamde ‘train de trainer principe’ waarbij u de trainingen verzorgt nadat u van ons een uitgebreide training hebt ontvangen.

Oplevering (Check)

Gefeliciteerd! U bent klaar om de oplossingen te gaan gebruiken! Samen met u plannen wij een moment waarop we de oplossingen bespreken, de wijze waarop de implementatie is uitgevoerd en de uiteindelijke werking in de praktijk. Tijdens de oplevering plannen we een moment in om de implementatie- periode samen met u te evalueren.

Nazorg & Borging (Act)

Nadat de oplossing in gebruik is genomen zullen wij, afhankelijk van uw wensen,  betrokken blijven om eventuele knelpunten direct op te lossen. Regelmatig zullen wij gesprekken met u en alle kerngebruikers voeren om een goede ingebruikname te waarborgen. Na de periode van ingebruikname blijven wij betrokken  bij het gebruik van de oplossingen in uw organisatie.